Grøn Vækst Sønderborg

Her er vi stærke

Ni grupper i Sønderborg-området

Styrker

 

I samarbejde med områdets virksomheder har vi identificeret ni grupper, hvor Sønderborg-området står stærkt – ikke mindst på baggrund af særlige kompetencer inden for mekatronik og industriel elektronik, som alle er centrale for den grønne omstilling. 

De forretningsmæssige muligheder er lyse inden for de ni grupper. Digitalisering og elektrificering er to megatrends, som slår stærkt igennem i de kommende år, og det er virksomhederne i Sønderborg meget bevidste om.

Det er samtidig ni udviklingsområder, hvor virksomhederne fra et stærkt udgangspunkt kan skabe nye produkter og services, og hvor de kan have gavn af at arbejde sammen og synliggøre hinandens kompetencer.

Sektorkobling

Et andet tema er sektorkobling – at bruge el på tværs af energisystemer. Det er helt nødvendigt for at udnytte den vedvarende energi. Også på det område har virksomheder i Sønderborg-området stærke kompetencer.