Grøn Vækst Sønderborg

TEGLVÆRK VIL VÆRE CO2-NEUTRALT

Vesterled Teglværk forrest med energivenlig produktion af mursten

Vesterled Teglværk

Stiftet i 1843 af Frederik Christensen og ført videre af samme familie gennem 6 generationer. Henter ler ved nærliggende lergrave. Årsproduktion: 45 mio. mursten. 35 ansatte. I 2019 slog Vesterled Teglværk sig sammen med verdens største teglproducent Wienergberger og skabte en skandinavisk koncern med 250 ansatte.

Vesterled Teglværk i Nybøl følger regeringens klimamål til punkt og prikke: Mindst 70% CO2 reduktion i 2030 og 100% i år 2050.

Hvis vi skal overleve, skal vi være et skridt foran udviklingen. Det har vi altid været, og det vil vi også være, når det gælder klima og bæredygtighed, fastslår teglværkets direktør og ejer Andreas Christensen, som er 6. generation i familiefirmaet.

Styrker

40 mio. mursten om året

Vesterled Teglværk producerer hvert år 45 mio. mursten, og det er en energikrævende proces at brænde leret og tørre den kompakte mursten. Det foregår ved temperaturer på 1050 grader, så energi er en tung post på driftsregnskabet.

Vi har arbejdet på at bruge mindre energi i årevis og er blandt de tre mest effektive i Europa. For 10 år siden fik vi et helt nyt produktionsanlæg, som bruger markant mindre energi. Det forbedrer vi løbende for at gøre produktionen så effektiv og billig som muligt, fortæller Andreas Christensen.

Robotter klarer alt det fysiske arbejde på værket, og de holder ingen kaffepauser. Så produktionen kan køre i 16 timer i døgnet 364 dage om året. Ovnene står aldrig tomme, og det betyder en høj udnyttelse af energien.

Overskudsvarme cirkulerer i produktionen, så Vesterled Teglværk i dag udleder ca. 35% mindre CO2 end i 1990.

Tre små huller kan give 25%

I selve produktionsprocessen er der ikke meget mere at hente, men designet af murstenene er næste step. Blot tre mindre huller i hver sten vil betyde op til 25% mindre energiforbrug. Både ved tørring og brænding koster det store mængder varme at nå helt ind til kernen af stenen, så tre små huller vil betyde markant mindre ovntid. Efter samme princip arbejder teglværkerne med små ændringer af murstenens form, som ikke går ud over udseende og bæreevne.

Samtidig er Vesterled Teglværk med i flere store og små udviklingsprojekter, der alle har til formål at bruge mindre energi på at producere mursten.

Et af dem foregår i samarbejde med Aarhus Universitet og går ud på at blande mineaffald fra Grønland i leret. Det vil betyde mindre brændetid.

Mikrobølger er fremtiden

Det store fremtidsprojekt er hele branchen fælles om. Det foregår i samarbejde med DTU og går ud på at brænde mursten via en form for mikrobølgeteknik. Det er teknisk muligt og en af de første mikrobølgesten står på Andreas Christensens kontor. Men der er lang vej til masseproduktion – mindst 10 år.

Så kan vi sætte vindmøller op og selv producere al den energi, vi bruger, og så er vi CO2 neutrale. Jeg er sikker på, at det kommer til at ske, men det ligger altså et stykke ude i fremtiden, erkender Anders Christiansen.

Sammen med østrigsk koncern

Han har for længst erkendt, at et mellemstort teglværk som Vesterled med 35 ansatte ikke kan løfte udviklingsopgaven alene. Derfor slog Vesterled sig i 2019 sammen med østrigske Wienerberger, der har 250 teglværker i Europa.De har dannet et fælles selskab, som består af fem skandinaviske teglværker og det fælles salgsselskab Egernsund Tegl.

Wienerberger har samme udfordring med energi og bæredygtighed som os og er lige så optaget af
det. Men de har flere muskler til at udvikle nye metoder, så det er en god partner for os, anfører Andreas Christensen.

”VI HAR ARBEJDET PÅ AT BRUGE MINDRE ENERGI I ÅREVIS OG ER BLANDT DE TRE MEST EFFEKTIVE I EUROPA,,

Krav fra kunderne – om et øjeblik

Selv om det kræver meget energi at producere mursten, har Vesterled Teglværk ikke oplevet skepsis fra markedet. Kunderne er typisk arkitekter og rådgivere, og de stiller ikke spørgsmål til CO2
udledningen fra produktionen. Men Andreas Christensen er helt sikker på, at CO2 udledning ved produktionen bliver et konkurrenceparameter.

Vi konkurrerer jo med stål, beton, glas og træ som gode byggematerialer. De andre brancher arbejder lige så hårdt med at blive mere bæredygtige, så det er vigtigt, at vi er med fremme. Når det gælder livscyklus er mursten vel noget af det mest bæredygtige. De kan holde i hundredvis af år, og de kan genbruges, understreger Andreas Christensen, som også er formand for teglværkernes brancheforening