Grøn Vækst Sønderborg

SALT KAN BLIVE TIL ENERGI

SaltPower skaber strøm i mødet mellem saltvand og ferskvand

SaltPower

Stiftet i 2014 af Jørgen Mads Clausen, der fortsat er ejer og bestyrelsesformand. Udvikler og producerer kraftværker, der drives af osmose, når saltvand og ferskvand blandes.

Termodynamikkens 2. lov beskriver, hvordan naturen ønsker at skabe uorden.

Den er baggrunden for en unik revolutionerende opdagelse, som Sønderborgfirmaet SaltPower har udviklet videre på, så det nu er klar til at sælge kraftværker, der gør saltvand til en ren energimaskine.

Princippet er enkelt. Når ferskvand møder saltvand, vil de to søge at blande sig med hinanden, da det vil skabe uorden. Den kraft, vandet flytter sig med, er stærkere end vandfaldet i et vandkraftværk og den energi kan man udvinde.

Styrker

Tryk driver turbine

SaltPowers konstruktion er at pumpe ferskvand og saltvand til hver sin side af en membran, hvor kun vand kan trænge igennem. Det ferske vand søger mod det salte, og volumenforøgelsen skaber et tryk, som SaltPower systemet bruger til at drive en turbine, der producerer strøm. Der skal pumpes vand gennem systemet, men det kræver meget mindre energi, end turbinen producerer.

Patenter

SaltPower har arbejdet med teknologien i fem år og har nu et færdigt produkt, som skal sælges i hele verden. Indtil videre er der ingen konkurrenter, og SaltPower har løbende taget patenter på de teknologier, virksomheden har udviklet.

Der er en helt enorm effekt i det her, og vi har et anlæg, som kan køre døgnet rundt og året rundt – i modsætning til vind- og solanlæg, forklarer SaltPowers CTO Henrik Tækker Madsen.

Det norske energiselskab Statkraft arbejdede med saltkraft frem til 2009. De fik et system op at køre, som fungerede, men økonomien kunne ikke

Oplagt sted: Saltfabrikker

Jørgen Mads Clausen fandt på teknikken og stiftede SaltPower i 2014. Henrik Tækker Madsen var ph.d. i osmotiske processer fra Aalborg Universitet i Esbjerg, og osmose er netop den bagvedliggende kraft i processen med ferskvand og saltvand.

Gennem to udviklingsprojekter har SaltPower nu fundet det helt rigtige sted at producere saltkraft. Det er så oplagt, at det næsten er pinligt: På en saltfabrik. Her er der vand med meget høj saltkoncentration. Det øger effekten dramatisk, og prøveanlægget hos Dansk Salt i Mariager kan producere strøm til en meget lav pris. Ved at integrere nogle anlæg i produktionen kan Nordens eneste saltfabrik potentielt producere al sin strøm selv, og mere til, og dermed med ét slag blive CO2-neutral.

Enormt potentiale

Markedspotentialet er helt enormt. På verdensplan bliver der produceret 300 mio. ton salt. Dertil kommer de mange tusinde anlæg rundt omkring i verden, der producerer drikkevand. De har store anlæg, der afsalter vandet. Restproduktet er stærkt koncentreret saltvand, som også kan bruges i et SaltPower anlæg.

Skulle det ikke være nok, kan der anlægges saltkraftværker alle steder, hvor der er salthorste.De er kortlagt over det meste af verden i forbindelse med, at olieselskaberne ledte efter deres sorte guld, og i Danmark findes de mange steder, blandt andet under Augustenborg. Et saltanlæg kan også komme på tale ved geotermianlægget i Sønderborg. I processen med geotermi benyttes der vand med høj saltkoncentration.

Billede: SaltPowers stifter Jørgen Mads Clausen inspicerer SaltPoweranlægget i Mariager.

Fortsætter udvikling

SaltPower fortsætter udviklingen af teknologien parallelt med, at den nu skal kommercialiseres. SaltPower er netop flyttet ind i en bygning i Østager i Vollerup.

Udviklingsarbejder foregår sammen med bl.a. Dansk Salt og Sønderborg Fjernvarme. Andre partnere er kendte firmaer som Toyobo i Japan, IDE Technologies i Israel, Danfoss og Semco Maritime i Esbjerg. At Danfoss’ højtrykspumper kunne bruges til det formål, var ikke ventet fra starten.

Vores teknologi er baseret på meget velafprøvede komponenter fra vores partnere og med en høj pålidelighed” udtaler SaltPowers direktør Lars Storm Pedersen. De produceres allerede i store volumener.

ANLÆGGET KAN KØRE DØGNET RUNDT OG ÅRET RUNDT,,