Grøn Vækst Sønderborg

Firedobling på kun to år

Better Energy har samlet alle kompetencer til at etablere og drive solcelleanlæg

Better Energy

Udvikler og driver solcelleanlæg i Danmark, Polen, Ukraine, Holland og Sverige. 60 ansatte i Sønderborg, København og Aarhus.

På to år er energivirksomheden Better Energy vokset fra 25 til 60 ansatte, og udviklingen ser ikke ud til at stoppe foreløbig.

Indtil nu har Better Energy installeret solceller med en samlet effekt på ca. 300 megawatt, og i 2020 ligger der projekter med 500 megawatt. I dag er der i alt ca. 1000 megawatt solcelleanlæg i Danmark. 

Styrker

Selskabet har samlet alle kompetencer til at lave en færdig pakke for et solcelleanlæg, som en investor kan købe, eller som Better Energy kan beholde i sin portefølje. Den består af en række elementer, som meget få virksomheder kan løfte samlet. Pakken består af:

JORD
Der skal være et sted at placere et stort solcelleanlæg, men det er det mindste. Better Energy har et team, som spotter de gode placeringer, udarbejder landzoneansøgninger og laver alt arbejdet i forbindelse med myndighedernes godkendelse

NET
Anlægget skal sluttes til elnettet tæt på arealet. Better Energy er i løbende dialog med alle landets forsyningsselskaber og har ekspertisen i at indgå aftaler med dem. Mange af dem kræver en stor garantisum for at sætte arbejdet i gang, så det er vigtigt at have kapital.

PPA
Power Purchase Agreement. Det er en aftale med et firma, der vil købe en vis mængde strøm til en defineret pris. Det er typisk store firmaer, som gerne vil have en grøn profil, og som er villige til at garantere en fast pris pr. kilowattime i en længere årrække.

SOLSYSTEM
Det er selve anlægget, som skal dimensioneres, købes ind, monteres, sættes i drift og vedligeholdes. Her er Better Energys Sønderborgafdeling eksperter.

KAPITAL
Anlægget, der kan løbe op i to- eller trecifrede millionbeløb, skal finansieres. Better Energy har en hel afdeling, som arbejder med at skaffe kapital billigst muligt.

En væg fuld af nye projekter

Lars S. Thomsen er daglig leder af Engineering og Construction afdelingen. På væggen i den ene ende af bygningen hænger tegninger over de store projekter, Better Energy arbejder med, og det er næsten til at miste pusten over. 

Better Energy vil egentlig gerne eje og drive alle solcelleanlæg selv, da det er en rigtig god forretning. Men det kræver kapital at få tilladelser og at vokse med den hast, firmaet gør i øjeblikket.

Samtidig skal der være overskud til at udvikle morgendagens løsninger. Det danske marked er langt fra mættet endnu, og Better Energy har også projekter i Polen, Ukraine, Holland og Sverige.

Billede: Henriette Heise og Lars S. Thomsen med planen for endnu en solcellepark et sted i Europa.

Historie

Næste skridt i udviklingen er at lagre solenergien og sælge strømmen på det tidspunkt, hvor prisen er bedst. Eller at lave anlæg, der kombinerer solceller, brint og varmepumper. Better Energy håber at kunne lave et demonstrationsanlæg i Sønderborg, hvor andre lokale virksomheder også kan byde ind med deres teknologi.

Ved det største anlæg, Better Energy har på tegne­brættet, kommer udstyret i 1000 fulde containere, og det dækker 250 hektar. Der er dog ingen fare for, at Danmark bliver dækket med solceller, selv om udbygningen fortsætter. 

Energistyrelsen og Energinet mener, at der i Danmark kan indpasses 7 gigawatt solceller. Det vil i så fald dække et areal på størrelse med Ærø, svarende til 0,03% af landbrugsjorden, siger Lars S. Thomsen.

Billede: Et af Better Energys store projekter er anlægget i Glansager.

Det vil i så fald dække et areal på størrelse med Ærø, svarende til 0,03% af landbrugsjorden,,