Grøn Vækst Sønderborg

Sønderborg er frontløber

Overliggeren er sat højt

Klimaet er en udfordring for hele kloden. I Sønderborg ser vi det samtidig som en mulighed for at skabe vækst og nye, lokale arbejdspladser.

Vi er frontløbere, når det gælder den grønne omstilling. Både i forhold til at gøre Sønderborg-området CO2-neutralt i 2029 – og til at kunne tilbyde konkrete løsninger og rådgivning, der hjælper byer verden over med samme udfordring.

Vi har stærke forsknings- og uddannelsesinstitutioner, hvor der blandt andet bliver investeret markant i at videreudvikle vores kernekompetencer inden for mekanik, mekatronik og industriel elektronik. 

Samtidigt har området en stribe virksomheder, som arbejder målrettet med produkter og løsninger, der effektiviserer energi- og ressource-anvendelsen og producerer grøn energi. 

Udstillingsvindue

Vores position skaber en unik mulighed for at blive det sted, hvor byer og virksomheder tager til for at få inspiration og kompetence til at gribe klimaudfordringen rigtigt an. En viden der efterspørges mere og mere.

Den mulighed skal vi gribe og gøre Sønderborg til udstillingsvindue.

Vigtige globale megatrends i klimakampen

 

Elektrificering

Omstilling fra fossile brændsler til el.

Digitalisering

Brug af data til at udnytte energi og ressourcer mest effektivt.

Urbanisering

Folk flytter til større byer. Det giver udfordringer med transport og muligheder med integrerede el- og varmesystemer.

Verdensmål og bæredygtighed

Sikre at klodens ressourcer udnyttes bæredygtigt.

Overliggeren er sat højt

Sønderborg er ikke alene om buddet, og vi skal kunne levere varen. Denne udfordring deles mellem områdets virksomheder, Sønderborg Kommune, Sønderborg Vækstråd, ProjectZero, Energy Cluster Denmark, CLEAN og Syddansk Universitet.

Den fælles dagsorden har udmøntet sig i fem strategiske initiativer, som vi opfordrer alle Sønderborg-områdets aktører til at engagere sig i. 

Vi skal kunne tiltrække kunder, arbejdskraft, studerende, partnere og investeringer – og gennem innovativt samarbejde skabe grønne arbejdspladser. Det er der brug for!

Erik Lauritzen

Borgmester Sønderborg Kommune

Lars Tveen

Formand Project Zero Fonden

Henrik Bindslev

Dekan SDU og næstformand CLEAN

Henrik Raunkjær

Formand Sønderborg Vækstråd

Samarbejde om konkrete opgaver og kunder

Samarbejde og partnerskab mellem private og offentlige virksomheder er en af nøglerne til at udvikle nye kompetencer og services, som skaber vækst og nye arbejdspladser.

I Sønderborg-området er der en stærk kultur med at indgå i store og små partnerskaber med forsknings-/ uddannelsesinstitutioner, Sønderborg Vækstråd, Energy Cluster Denmark, CLEAN og andre vidensformidlere.

Det er oftest i konkrete projekter om produkt- eller markedsudvikling, og meget ofte henter parterne investeringer eller tilskud fra eksterne parter, som kan være afgørende for at gennemføre et projekt.

Tættere på SDU

Virksomhederne får således assistance fra Sønderborg Vækstråd, CLEAN og Energy Cluster Denmark omkring ansøgninger til fondsmidler. De har med hver sin vinkel ekspertise i at finde de rigtige kanaler, samle partnere, udforme ansøgninger og lede processen. 

Udviklingsprojekterne bringer virksomhederne tættere på SDU, EUC Syd og andre uddannelses­institutioner, som er med til at holde medarbejderne opdateret med den nyeste viden og bidrage med nøglekompetencer i produktudviklingen. Et tæt samspil med universiteter gør det også nemmere at tilknytte studerende, som kan blive fremtidens medarbejdere. 

Fælles udfordring: Rekruttering

Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft er en fælles udfordring for mange af virksomhederne. I takt med digitaliseringen bliver bl.a. softwareingeniører og programmører mere og mere eftertragtede, og her er det en udfordring for de små og mellemstore virksomheder at gøre sig gældende.

Samarbejde med andre virksomheder og med universitetet kan gøre det nemmere at tiltrække de dygtige medarbejdere, som fremtidens vækst er afhængig af.

Synliggørelse af området for at tiltrække kvalificerede medarbejdere er en fælles opgave, som virksomhederne gerne vil samarbejde om. Her kan kommunen, universitetet og ProjectZero også spille en rolle.

Samarbejde på tværs

De fleste virksomheder er ikke konkurrenter, og mange vil kunne drage nytte af at samarbejde på tværs. Det vil også betyde, at de bliver opmærksomme på hinandens kompetencer og i højere grad bruger hinanden som underleverandører og anbefaler hinanden over for andre. Det vil samlet styrke Sønderborg-området.

Samarbejdet skal handle om konkrete opgaver, som en kunde skal have løst. Et eksempel kan være en udfordring, som kommunen eller et forsyningsselskab formulerer, og som et team af lokale virksomheder udvikler løsninger til. Dette med henblik på at skalere og at tilbyde lignende løsninger andre steder i verden.

Partnerskab om ingeniører

Det stærke offentlige-private partnerskab i Sønderborg ses med Center for Industriel Elektronik (CIE), som i februar 2020 har fået følgeskab af Center for Industriel Mekanik (CIM) med forskning, nye laboratorier og tilhørende ingeniør­uddannelser, som Bitten & Mads Clausens Fond, LINAK, Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og SDU igen står bag.