Grøn Vækst Sønderborg

De fem første initiativer

Fem strategiske initiativer skal udnytte vækstpotentialet

Fem strategiske initiativer skal udnytte vækstpotentialet

Sønderborg-området er kendt for at sætte handling bag ordene. Det gælder også parterne bag dette initiativ. Vi har sat fem strategiske initiativer i gang for at sætte turbo på at udnytte vækstpotentialet i Sønderborg-området.

1.

Demonstratorium

2.

Nye udviklingsprojekter

3.

Climate Action Planning

4.

Markedsføring

5.

Erhvervsturisme

1. Demonstratorium

Vi skal samle og vise alle de gode løsninger til den grønne omstilling, virksomheder i Sønderborg-området udvikler. Den primære målgruppe er andre byer, som har behov for svar på, hvordan de kan opnå CO2-neutralitet.

Derudover henvender det sig til andre potentielle kunder, investorer og samarbejdspartnere, som kan se en lang række forskellige løsninger og services fungere i praksis indenfor et begrænset geografisk område.

Alle virksomheder, der arbejder med grøn omstilling, kan bidrage til demonstratoriet og få gavn af den fælles synliggørelse af de mange kompetencer i området.

Tovholder

ProjectZero Business sammen med Energy Cluster Denmark, CLEAN og SDU.

2. Nye udviklingsprojekter

Med udgangspunkt i applikationsgrupper skal vi udvikle nye løsninger.

Metoden er at identificere særlige udfordringer hos offentlige og private virksomheder og at samle virksomheder i Sønderborg-området, som kan udvikle de rette løsninger. Det vil ofte ske i samarbejde med SDU eller en anden forsknings-/uddannelsesinstitution.

Sønderborg Vækstråd, CLEAN og Energy Cluster Denmark hjælper med at facilitere og skaffe finansiering.

Tovholder

Sønderborg Vækstråd sammen med Energy Cluster Denmark, CLEAN og SDU.

3. Climate Action Planning

I kraft af ProjectZero har Sønderborg en særlig viden om at planlægge en bys strategiske klimaindsats. Den skal fortsat videreudvikles og videreformidles til byer i hele verden, som efterspørger denne kompetence. 

Climate Action Planning skal således være med til at trække besøgende til områdets demonstratorium og er et vigtigt element i at markedsføre Sønderborg. 

Tovholder

ProjectZero sammen med Sønderborg Kommune.

4. Markedsføring

Klima og digitalisering er hot blandt unge – og Sønderborg-området har et stærkt udgangspunkt. Den historie skal fortælles vidt og bredt for at tiltrække unge til de tekniske studier og til virksomhederne. Og for at markedsføre Sønderborg-området som et attraktivt sted at bo.

Tovholder

Sønderborg Kommune sammen med alle aktører i Grøn Vækst Sønderborg.

5. Erhvervsturisme

Det skal være nemt og attraktivt for alle typer erhvervskunder at besøge Sønderborg-områdets demonstratorium. Et målrettet set-up skal markedsføre demonstratoriet, tiltrække besøgende og hjælpe dem med at få den bedst mulige oplevelse, når de er i området.

Tovholder

Sønderborg Kommune sammen med ProjectZero Business.