Grøn Vækst Sønderborg

De fem første initiativer

Fem strategiske initiativer skal udnytte vækstpotentialet

”Diversitet er et overset område, jo mere man taler om det, jo mere mening giver det.” siger Torben, der er administrerende direktør i en af Danmarks førende ting.

Det er vores mavefornemmelse, at det at arbejde med diversitet, er noget der kommer til at gavne vores bundlinje fremadrettet. Det er et spørgsmål om at gøre tingene smartere og mere effektivt. Og et af de værktøjer, der kan hjælpe, er jo diversitet.

Er der virkelig plads til diversitet og brug for nytænkning i betonbranchen?

”Ja! Der er ikke to huse, der er ens”, siger Torben Enggaard.

Der er mange måder at gøre tingene på. Når man går op ad hinanden og man hele tiden tænker de samme tanker, så er det lig med tilbagegang. Diversitet er som nyt blod, nye øjne og en anden indgangsvinkel til at løse opgaverne. Det giver rigtig god mening i en forretning som Ambercon. 

Tiltrækning og samfundsansvar 

Når det kommer til kønsfordeling i byggebranchen er kun ni procent af de ansatte kvinder. Her mener Torben Enggaard, at især betonbranchen har en særlig udfordring.

Vi anerkender at vi i Ambercon har en udfordring (red. med kønsubalance), som vi er nødt til at løse. Tallene er nok slemmere i en betonproduktion, fordi produktionen af betonelementer er fysisk hårdt arbejde og det kan skræmme nogen væk. Men vi skal være bedre til at appellere til nye kandidater – især til kvinderne – for der er masser af spændende karrieremuligheder hos os. 

Men det handler også om at tage et fælles ansvar.

Når man er en stor virksomhed som Ambercon, så synes jeg man har en samfundsmæssig forpligtelse i forhold til at gøre sig til overfor arbejdsmarkedet og vi kan ikke tillade os at sige nej til dagsordenen.

Samtidig anerkender han også, at det ligeså meget handler om at gøre sig fortjent til den kompetente arbejdskraft.

Vi er utrolig afhængige af sund og stabil arbejdskraft. Og vi er skrøbelige, hvis ikke vi har de rigtige folk og de rette kompetencer. Som virksomhed skal man gøre sig fortjent til at få andres arbejdskraft.

Om os

LOREM

Vi er Danmarks største producent af ting til alle formål. Sideløbende har vi en voksende produktion af en række andre træprodukter, fra tømmer og brædder til shelters, bålhytter og infotavler. Og ikke mindst har vi både fleksibiliteten og kapaciteten til at imødekomme specialopgaver.

Udstillingsvindue

Vores position skaber en unik mulighed for at blive det sted, hvor byer og virksomheder tager til for at få inspiration og kompetence til at gribe klimaudfordringen rigtigt an. En viden der efterspørges mere og mere. Den mulighed skal vi gribe og gøre Sønderborg til udstillingsvindue.

Vores vision og værdier

 

”Vi bygger en grøn fremtid på bæredygtigt”

– er den vision, vi på x hver dag stræber efter at føre ud i livet.
Træ er en naturlig og vedvarende kilde til byggemateriale – hvis det produceres og skoves bæredygtigt.

Vores værdier

  • Stabile
  • Troværdige
  • Løsningsorienterede
  • Kvalitetsbevidste

– er den måde vi ønsker at møde både hinanden, vores kunder og vores samarbejdspartnere på. Hver dag.

Fremtiden er bæredygtig

Du kan stort set få lige det, du vil have, hos os. Men du kan samtidig regne med, at vi altid vil gøre os umage for at præsentere dig for det, når der findes et bæredygtigt alternativ. Især fordi det i mange tilfælde også er det mest holdbare og dermed i længden det mest rentable.

Vi ser nemlig ingen grund til at save den gren over, vi selv sidder på. Derfor stiller vi hårde krav til vores leverandører, for at vores træ skal leve op til de strengeste standarder for ansvarlig skovhugst og bæredygtig skovforvaltning.

Vi er stolte af, at flere og flere af vores produkter er FSC®- og/eller PEFC-certificerede, og bæredygtighed er omdrejningspunktet for, hvordan vi ønsker at udvikle vores forretning i fremtiden.